Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

7742 0791 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamoai moai
3182 ca29 500
timetobegin
timetobegin
8390 9149 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamy-anxieties my-anxieties
timetobegin
timetobegin
No matter how educated, talented or rich you believe you are, how you treat people ultimately tells all.
r-3z (via bintalghazi.tumblr.com)

May 24 2018

3459 9597 500

euphoriette:

by 23fumi on Flickr.

Reposted fromSkydelan Skydelan viaasylopath asylopath
timetobegin
timetobegin
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
timetobegin
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamidnightpalace midnightpalace
timetobegin
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
timetobegin
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viamidnightpalace midnightpalace
timetobegin
3802 c93a 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamidnightpalace midnightpalace
7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan viamidnightpalace midnightpalace
timetobegin
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek
timetobegin
8916 7d66
timetobegin
3467 daa8 500
Reposted frompiehus piehus viamidnightpalace midnightpalace

April 07 2018

timetobegin
7100 9647 500
Reposted frompastelowe pastelowe viamidnightpalace midnightpalace
timetobegin
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viamidnightpalace midnightpalace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl