Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

timetobegin
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix

July 29 2017

timetobegin

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

timetobegin
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viabeautifuldreamer beautifuldreamer
timetobegin
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
timetobegin
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
timetobegin

July 12 2017

timetobegin
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
4384 4474
timetobegin
5678 c8d5
timetobegin
4272 616a
Reposted fromGIFer GIFer viaasylopath asylopath
7350 67e7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamoai moai
7698 bf9c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamy-anxieties my-anxieties

July 06 2017

timetobegin
4989 f9ee 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover

July 01 2017

timetobegin
3138 b6f6
Reposted fromgrejfrut grejfrut viala-lu la-lu
timetobegin
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viayoubastard youbastard
timetobegin
    

fearlesswifts:

Can you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of the wind?

Reposted fromDisneyPrincesses DisneyPrincesses viairmelin irmelin
8278 62f0 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin

June 29 2017

7303 1038 500

papertownsy:

After all this time?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl