Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

timetobegin
7825 0a70
Reposted fromcalifornia-love california-love
timetobegin
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf vianietutejsza nietutejsza
6602 7ca1 500

animations-daily:

Tarzan (1999)

Reposted fromAmericanlover Americanlover
timetobegin
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaRozaa Rozaa
timetobegin

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname
4691 0895 500
4473 dc0e 500
Reposted fromtwice twice viamidnightpalace midnightpalace
timetobegin

March 23 2017

timetobegin
7794 b883 500
timetobegin
6357 36be

March 20 2017

timetobegin
timetobegin
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viayouuung youuung
timetobegin
6815 760c
Reposted frommeeeow meeeow viavampire-diaries vampire-diaries

March 19 2017

timetobegin
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
timetobegin
4412 e230
timetobegin
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viamalinowowa malinowowa
timetobegin
Reposted fromtulele tulele viaxannabelle xannabelle
timetobegin
timetobegin
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok

March 16 2017

timetobegin
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viainvisible-twelve invisible-twelve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl