Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

timetobegin
8633 1790 500
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viascorpix scorpix
timetobegin
4223 d946 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viascorpix scorpix
0049 c372
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix
timetobegin
1487 8235
Reposted fromtichga tichga viascorpix scorpix
timetobegin
timetobegin
2057 ed2a
Reposted fromidontcareiloveit idontcareiloveit viascorpix scorpix
timetobegin
4487 13ba 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadrainaway drainaway

October 13 2019

timetobegin
9653 cd38 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viairmelin irmelin

October 09 2019

timetobegin

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"

October 03 2019

timetobegin
2126 2659
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaholymoly holymoly
timetobegin
timetobegin
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir vialabellavita labellavita
timetobegin
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin

September 13 2019

8673 cf71 500
timetobegin
Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud viapchamtensyf pchamtensyf

September 12 2019

timetobegin
6449 fab0 500
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf
2094 5275
timetobegin
7161 47a2 500
Reposted fromtoganja toganja vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl