Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

timetobegin
timetobegin
6156 029c 500
light
Reposted fromsponzy sponzy viamalinowowa malinowowa
timetobegin
Reposted fromshakeme shakeme viaszalony-virus szalony-virus

March 31 2019

timetobegin
9134 9f91 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaRedHeadCath RedHeadCath

March 29 2019

timetobegin
8690 0a78
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viascorpix scorpix
timetobegin
6787 5bd3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
timetobegin
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianables nables
timetobegin
timetobegin
3873 b440
timetobegin
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
timetobegin
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
timetobegin
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai

March 27 2019

timetobegin
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaiamdreamer iamdreamer

March 26 2019

timetobegin
5151 29dd
timetobegin
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasomethingmore somethingmore
timetobegin
7790 b00b
timetobegin
5522 1ede
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawhiteicetea whiteicetea
timetobegin
2859 ad78 500
Reposted fromrudosci rudosci viauaremyheaven uaremyheaven
timetobegin
4978 81d2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viauaremyheaven uaremyheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl