Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

timetobegin
7100 9647 500
Reposted frompastelowe pastelowe viamidnightpalace midnightpalace
timetobegin
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viamidnightpalace midnightpalace
timetobegin
9830 03d6

March 29 2018

timetobegin
4793 bf97
Reposted fromGIFer GIFer vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
Reposted frommissmaya missmaya viamalinowowa malinowowa
timetobegin
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viamalinowowa malinowowa
timetobegin
timetobegin
7523 e6b5 500
Reposted frommangoe mangoe viamalinowowa malinowowa
timetobegin
8076 4c27 500
Reposted frompiehus piehus vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
0228 6051
Reposted fromEkran Ekran viawiks wiks
timetobegin
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viawiks wiks
timetobegin
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
timetobegin
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
timetobegin
6297 51d5 500
Reposted fromstroschek stroschek viaasylopath asylopath
timetobegin
timetobegin
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
timetobegin
2006 f6fe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai

February 13 2018

timetobegin
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viala-lu la-lu
timetobegin
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viala-lu la-lu
timetobegin
3224 213f
Reposted fromtichga tichga viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl