Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

timetobegin
9766 528a 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaimchuckbasss imchuckbasss
timetobegin
5151 83f1 500
M. Kamiński - Alfabet
Reposted fromhwaiting hwaiting viazzuuoo zzuuoo

June 18 2019

timetobegin
6145 c598 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
timetobegin
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
timetobegin
0447 ac96
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazzuuoo zzuuoo
timetobegin
9482 f840 500
Reposted fromLane Lane viairmelin irmelin
timetobegin
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawolalabym wolalabym
timetobegin
7018 139f 500
timetobegin

June 15 2019

timetobegin
timetobegin
1601 85f1
timetobegin
3989 33f6
Reposted frompunisher punisher viaarrives arrives
timetobegin
1607 3aa7
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
timetobegin
timetobegin
4425 cc7f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
timetobegin
6382 4294 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viaRudeGirl RudeGirl

June 12 2019

timetobegin
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viatamarka tamarka

June 11 2019

timetobegin
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl