Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

timetobegin
4005 07c9 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
timetobegin
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
timetobegin

"Zapłacz, kiedy odejdzie,
jeśli Cię serce zaboli,
że to jeszcze za wcześnie
choć może i z Bożej woli.
Zapłacz, bo dla płaczących
Niebo bywa łaskawsze,
lecz niech uwierzą wierzący,
że on nie odszedł na zawsze.
Zapłacz, kiedy odejdzie,
uroń łzę jedną i drugą,
i - przestań nim słońce wzejdzie,
bo on nie odszedł na długo.
Potem rozglądnij się w koło,
ale nie w górę; patrz nisko
i - może wystarczy zawołać,
on może być już tu blisko...

A jeśli ktoś mi zarzuci,
że świat widzę w krzywym lusterku,
to ja powtórzę: on wróci...
Choć może w innym futerku."

— F. J. Klimek

December 09 2019

timetobegin
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie viamoai moai
timetobegin
6163 a8b0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaCannonball Cannonball

December 08 2019

timetobegin
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf
timetobegin
8993 b633 500
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapchamtensyf pchamtensyf
timetobegin

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel viapchamtensyf pchamtensyf
timetobegin
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viaevlyn evlyn
timetobegin
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viaevlyn evlyn
timetobegin
Reposted frommrrru mrrru viaevlyn evlyn
timetobegin
8095 2efb 500
Reposted fromsoftboi softboi viaintroweird introweird
timetobegin
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapikkumyy pikkumyy

December 05 2019

timetobegin
I hope you find someone who knows how to love you when you are sad.
— Midnight Thoughts #1| Nikita Gill (via untamedunwanted)

December 04 2019

timetobegin
timetobegin
8091 95b7 500
Reposted fromble ble viapchamtensyf pchamtensyf
5099 4dad
Reposted fromkniepuder kniepuder viapchamtensyf pchamtensyf
timetobegin
The life of the dead is placed in the memory of the living.
— Marcus Tullius Cicero
timetobegin
Someone has to die in order that the rest of us should value life more.
— Virginia Woolf
timetobegin
The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?
— Edgar Allan Poe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl