Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

timetobegin
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
timetobegin
3471 accd 500
Reposted fromtfu tfu viamalinowowa malinowowa
timetobegin
teoria spiskowa
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamalinowowa malinowowa
timetobegin
3899 c8d2 500
Reposted fromsoftboi softboi viamalinowowa malinowowa
timetobegin
Uwielbiam noc. W nocy, gdy reszta świata śpi, wszystko wydaje się możliwe.
— tak bardzo możliwe
Reposted fromcaramina caramina viaNataly Nataly

August 19 2019

timetobegin
3728 36bf 500
timetobegin
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapchamtensyf pchamtensyf
timetobegin
timetobegin
1997 5b98 500
Reposted frompiehus piehus vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
timetobegin
Słyszałam, że jeśli nie wychodzisz z własnego ślubu ze swoim najlepszym przyjacielem, to wzięłaś go z niewłaściwą osobą.
— Regina Brett

August 15 2019

timetobegin
0507 f66a 500
Reposted fromcontigo contigo viascorpix scorpix
timetobegin
1532 d315
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viascorpix scorpix
timetobegin
Dziewczyna nieobecnym wzrokiem patrzyła w dal -  Ale czy tak powinno to się skończyć? Czy tak powinno być? Jeżeli tak, dlaczego się zastanawiam? Dlaczego mam wątpliwości? -  Staruszka ujęła jej dłoń - moje drogie dziecko, dzięki wątpliwościom doceniamy wartość rzeczy, chwil, związków. Nigdy nie będziesz niczego pewna w stu procentach. Jeżeli ci nie zależy, nie myślisz, nie zastanawiasz się. Im bardziej ci zależy, tym więcej masz pytań, wątpliwości. Im bardziej ci zależy, tym więcej jest niewiadomych. 
— P. Koczellino
Reposted frommleczuu mleczuu viairmelin irmelin
timetobegin
3989 18c4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaAmericanlover Americanlover
timetobegin
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
timetobegin
9340 dd9d 500

August 13 2019

timetobegin
Musimy podejmować trudne decyzje, których inni nie rozumieją. Czasem to my nie rozumiemy, dlaczego postąpili tak, a nie inaczej oraz dlaczego musimy płacić za ich czyny. Często nie potrafimy sobie poradzić z chaosem życia. Często nie da się przygotować na jego ciosy oraz wstrząsy. Lecz gdy nieustannie odwracamy się od problemów, definujemy się poprzez to, czego próbujemy uniknąć. Nikt nie przejdzie przez życie nie zaznając bólu czy niesprawiedliwości. Niektórym ludziom jest znacznie trudniej niż innym. Może się nam wydawać, że sytuacja jest bez wyjścia, że nie ma nadziei, że nikomu nie zależy. Jak przywrócić sprawiedliwość w tak nieuczciwym świecie? Co zrobić, gdy nie będziemy wiedzieć co robić? Nie ma prostej odpowiedzi. Nie jest nią kara ani poddanie się. Musimy znaleźć własne odpowiedzi, choć może to się wydawać ponad nasze siły, ale musimy przynajmniej spróbować.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
timetobegin
Reposted fromblakerblaker blakerblaker viairmelin irmelin

August 12 2019

timetobegin
9862 8952 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl