Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

timetobegin

June 28 2017

timetobegin
Reposted fromFlau Flau viaasylopath asylopath

June 27 2017

timetobegin
Reposted frombeinthe beinthe viadiedrunk diedrunk

June 26 2017

timetobegin
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viauaremyheaven uaremyheaven

June 23 2017

timetobegin
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaasylopath asylopath
timetobegin
0613 5902
Reposted fromcalifornia-love california-love viadiedrunk diedrunk
timetobegin
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiedrunk diedrunk
timetobegin

June 13 2017

June 12 2017

3154 cb28 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaholymoly holymoly

June 09 2017

timetobegin
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viamy-anxieties my-anxieties
timetobegin
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viala-lu la-lu
timetobegin
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaasylopath asylopath
0648 aabd 500
Reposted fromamatore amatore viaasylopath asylopath
timetobegin
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viairmelin irmelin

June 05 2017

timetobegin
8517 a82e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacynamon cynamon

June 04 2017

timetobegin
Fall in love with somebody who will never let you go to sleep wondering if you still matter.
— Unknown (via deeplifequotes)
Reposted fromruthieful ruthieful viala-lu la-lu
timetobegin
8226 3015
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
timetobegin
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl