Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

timetobegin
“ Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się 
z powrotem. Skleić, nawet 
prowizorycznie, bo się rozlatuję. ”
— Jakub Żulczyk
timetobegin
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.

November 01 2017

timetobegin
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viapleassure pleassure
3785 3788 500

jessepinkmqn:

Love, Rosie (2014) dir. Christian Ditter

Reposted fromAmericanlover Americanlover
timetobegin
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viabeautifuldreamer beautifuldreamer
timetobegin
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.
— Witold Zechenter
Reposted fromohshit ohshit viabeautifuldreamer beautifuldreamer
9780 1bc8
timetobegin
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viabeautifuldreamer beautifuldreamer

October 22 2017

timetobegin
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viauaremyheaven uaremyheaven
timetobegin
8847 acbc 500
Reposted fromoll oll viaasylopath asylopath
timetobegin
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viaasylopath asylopath
timetobegin
8820 bc66
Reposted fromchangecolour changecolour viaasylopath asylopath
timetobegin
timetobegin

October 16 2017

timetobegin
Reposted fromDennkost Dennkost viagameofthrones gameofthrones
timetobegin
timetobegin
9892 e083 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaasylopath asylopath
timetobegin
timetobegin
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
timetobegin
6386 ccee
Reposted fromoutoflove outoflove viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl