Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

timetobegin
timetobegin
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
timetobegin
2006 f6fe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai

February 13 2018

timetobegin
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viala-lu la-lu
timetobegin
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viala-lu la-lu
timetobegin
3224 213f
Reposted fromtichga tichga viaAmericanlover Americanlover
timetobegin
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
4849 6841
timetobegin
6505 086e 500

January 28 2018

timetobegin
2423 fcdb
Reposted frombuddhablink buddhablink viairmelin irmelin
8838 6155 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
2463 930f
Reposted frombuddhablink buddhablink viairmelin irmelin
timetobegin
1077 0a10 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
timetobegin
To, że dziewczyna nie umie gotować, nie znaczy, że jest zła w kuchni, bo na blacie można robić wiele ciekawych rzeczy.

January 25 2018

timetobegin
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialabellavita labellavita
6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viairmelin irmelin
timetobegin
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viaxannabelle xannabelle
timetobegin

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl