Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

timetobegin
timetobegin
(...) najlepsze, co mężczyzna moze uczynić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę...
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
timetobegin
3965 9e16
Reposted fromblubra blubra viaAmericanlover Americanlover
timetobegin
Reposted fromLaila7 Laila7 viaAmericanlover Americanlover
timetobegin
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viaAmericanlover Americanlover
timetobegin
8243 f26c 500
Reposted frompiehus piehus vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
4627 99ec 500
Reposted fromeyelyn eyelyn vialittlewhitelies littlewhitelies

October 06 2018

timetobegin
timetobegin
0340 49af 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin

October 04 2018

timetobegin
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll vialabellavita labellavita

October 03 2018

timetobegin
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
timetobegin
Do czego potrzebna jest największa odwaga? - Do zrobienia pierwszego kroku, do przełamania się, do powiedzenia sobie "dam radę", do podjęcia ważnej decyzji, do wyciągnięcia ręki, do przebaczenia, do uwierzenia komuś, do uwierzenia sobie i w siebie, do wytrwania, do walki, do życia.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
timetobegin
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viamalinowowa malinowowa
timetobegin
0913 bee7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamalinowowa malinowowa
timetobegin
1243 be7a 500
timetobegin
3898 855e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalinowowa malinowowa
timetobegin
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viamalinowowa malinowowa

October 02 2018

6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl