Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

timetobegin
0494 ded9 500
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
timetobegin
4839 da21
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viascorpix scorpix
timetobegin
A mnie się marzy kurna chata,
zwyczajna izba zbita z prostych desek,
żeby się odciąć od całego świata,
od paragonów, paragrafów i wywieszek.

Zaszyć się w kącie w kupie liści
tak, żeby tylko czubek nosa było widać,
nic nie zamiatać, nic nie czyścić,
nie kombinować, co się jeszcze może przydać.
— Jan Kaczmarek
Reposted fromcudoku cudoku viascorpix scorpix
timetobegin
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viascorpix scorpix
timetobegin
4281 5517 500
Reposted fromoll oll viamy-anxieties my-anxieties
timetobegin
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viamy-anxieties my-anxieties
timetobegin
2092 e415 500
<3
timetobegin
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 16 2018

timetobegin
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaRozaa Rozaa
timetobegin
1815 2046 500
Reposted fromadejsza adejsza viaRozaa Rozaa
2367 224c 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaholymoly holymoly
timetobegin
4379 83f9 500
Reposted fromrisky risky viawiks wiks

October 14 2018

timetobegin
0612 abb2 500
Reposted fromTamahl Tamahl viamalinowowa malinowowa
timetobegin
2675 3603 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaxannabelle xannabelle
timetobegin
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viaxannabelle xannabelle
timetobegin
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianietutejsza nietutejsza
timetobegin
timetobegin
timetobegin
0439 4a10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa

October 13 2018

timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl