Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

timetobegin
3830 0de4
Reposted fromteijakool teijakool viamy-anxieties my-anxieties
timetobegin
8076 b47b 500
Reposted fromhrafn hrafn viamglistyporanek mglistyporanek
timetobegin
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viafenoloftaleina fenoloftaleina
0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viafenoloftaleina fenoloftaleina
timetobegin
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
timetobegin
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
timetobegin
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRudeGirl RudeGirl

January 16 2020

timetobegin
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapchamtensyf pchamtensyf
5810 9ff1
Reposted fromkattrina kattrina viapchamtensyf pchamtensyf
timetobegin
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawiks wiks
timetobegin
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viawiks wiks
timetobegin
5560 0257 500
Reposted frompiehus piehus viawiks wiks
timetobegin
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viawiks wiks
timetobegin
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima viawiks wiks

January 14 2020

timetobegin
0905 15d9 500
Reposted fromnutt nutt viaintroweird introweird
timetobegin
timetobegin
Warto mówić głośno o swoich marzeniach. Czasem osoby, które mogą nam pomóc w ich realizacji, stoją obok.
— Magdalena Pieczonka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
timetobegin
2641 cb83
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
timetobegin
0925 fdfc 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
timetobegin
1062 5004 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl